4 bölgədə 1000 nəfərdən çox işçi

2021-ci ildə təcrübə keçənlərdən 37 nəfər daha sonra PAŞA Banka işə qəbul olu

Mövcud vakansiyalar
Product Owners School 80%
60
48
Development School 95%
40
38
UX/UI design School 94%
120
112
İştirak edən
İşə qəbul olunan
Təcrübə müddətləri 3 və 6 ay müddətinə olmuşdur
Master-klaslar
Təcrübə proqramı
Maliyyə dəstəyi
Müsabiqələr

Təhsil mərkəzləri

Məzunların işə qəbul prosesi

1

Vakansiyaya
müraciət

2

Namizədlərin
ilkin seçimi

3

Qiymətləndirmə
mərkəzi

4

Müsahibə

5

İşə qəbul

>